Wednesday, July 09, 2008

musiKolokya

The UNIVERSITY STUDENT COUNCIL
COMMITTEE FOR CULTURE AND THE ARTS

in cooperation with the

Department of Musicology
UP COLLEGE OF MUSIC

and the

CMu STUDENT COUNCIL

musiKolokya: Musical politicking, political musicking: a forum on the interaction of music and politics

Speakers:

Jonas Baes, Ph.D.
Raul Navarro, Ph.D.
and
Noel Cabangon

Thursday, July 10, 2008
4:00 pm
Museum of Instruments
UP College of Music

The forum explores the impact of politics on musical creation and reproduction and, conversely, the role of music in the political arena. Of particular interest will be the function of music as a tool of social persuasion, transformation or dissidence.

Dr. Jonas U. Baes is a composer, ethnomusicologist and activist who has written on the Iraya-Mangyan of Mindoro and issues of hegemony and cultural politics. He currently chairs the Department of Composition and Music Theory.

Dr. Raul C. Navarro is chair of the Department of Conducting and author of Kolonyal na patakaran at ang nagbabagong kamalayang Filipino: Musika sa publikong paaralan sa Pilipinas, 1898-1935. He has also lectured on the music of the Martial Law era.

Noel Cabangon is an acclaimed singer, songwriter and musical director; he is the voice behind the popular song “Kanlungan”.

Ang musiKolokya (dating kilala bilang Music Colloquia) ay tagpuan ng mga mag-aaral, guro, mananaliksik, manlilikha, artista, kritiko at manunulat sa musika. Layon ng tagpuan ang pagpapalitan ng mga ideya at pananaw tungo sa pagpapayaman ng kaalaman sa musika, kultura at lipunan. Ang mga diskusyon, bagama’t malalim ay impormal at kaayaya. Ang tagpuan ay bukas para sa lahat. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa telepono bilang 981-8500 lokal 2635 o magpadala ng e-mail kay Dr. Verne dela Peña, Tagapangulo ng Departamento ng Musikolohiya, sa verne.dela_pena@up.edu.ph.

No comments: