Tuesday, March 06, 2007

Sa'yo

Nagsisilangoy ang mga alaala
Paroo't parito, tuliro.
Milya-milyang agwat
Ang pilit na binabagtas.
Lalong umiigting ang paglikas
Sa humahabol na paglimot.

Sa banyagang bayan,
Sa kalayuan umiigting
Ang pananabik
Ang pagtangi
Sa mga iniwang
Pandandalian.

Sa kalayuan napapawi
Ang kapangitan
Ang dungis
Ang pasakit ng 'yong kanlungan.

Sa diwa'y naglalaro
Ang piling kagandahan.
Ang dusa'y nalimutan.
Ikinahon na muling bubuksan
Sa panahon ng pagbalik.

Ngunit sa ngayon
Sa alaala, ika'y dalisay
Na mananatili.

No comments: