Monday, November 19, 2007

Basag


Ang Kiukok, Idealist


Tuwinang nalalapit
Sa mga basag at kulang-kulang
Sa mga larawang mabigat,
Marupok ngunit malaman.
Mga multong naghahanap
Ng karamay sa dusa
Nananaghoy nang tahimik
Kay ingay ng pag-iisa.
Maliwanag ang dilim
Kaakit-akit ang timpla
Sa nais lamang magbahagi
Ng kaunting saya.
Bakit kaya kay igting
Ng pakikiramay sa salamin
Sa kung ano ma'ng nais kupkupin
Sa naglalagi sa lalim.
Marunong na mangmang
Mangmang na marunong
Mga basag na kalul'wang
Mas mainam na katuwang.

No comments: