Tuesday, February 01, 2005

Mga Puta

Naglalandi ang mga makikinang at bago at mahal at uso. Pilit na binibihag ang kung sino mang magbuklat, magsuri, pumansin. Nilalaro ang imahinasyon, "Ganito ka kung kasama mo ako."

Mga daliring di mapakali sa pagsalat. Kay kintab ng mga pahina, at kay gara ng mga bagay. Kaakit-akit sa ganito't ganoong porma, handang pabili sa kung sino mang mahumaling.

At marami. Maraming nahuhumaling sa mga bagay na makapanawag-pansin. Sa bawa't kanto'y naroon sila, puno ng alindog, pangako ang agad na ligaya. "Ganito ka kung tangan mo ako."

Kapalit ng salapi, agarang lunas sa kung anu-anong sakit. Sakit ng kalooban, mga hinanakit, pagkabalisa o simpleng pagkabato. Mga bagay ang sagot dito. "Ganito ka kung suot mo ako."

Magara. Pogi. Maganda. Sexy. Magaling. Samu't saring pangakong lantad ang paghain. Kailangan lang ay bilhin, at tumpak na mapupunan lahat ng 'yong mithiin. "Ganito ka kung bibilhin mo ako."

At sa ngayon nga ay nangungusap ang mga bagay upang sila'y mapasaatin. Sapagkat tayo'y 'di kumpleto kung wala ang mga ito.

No comments: