Sunday, January 09, 2005

Tula ng Bagong Taon

Nilalanghap ang samyo ng gatas na iniinom
At ninamnan ang sindi ng sigarilyong tangan
Saglit na ugoy ng katahimikan
Panandalian man ay walang 'sing inam.

Malay na walang kaba't agam-agam
Naghahanda sa lagablab ng kapanahunan
Ano mang dalhin ng kinabukasan,
Sige lang.


________________________________________________________________________________

No comments: